Kako BRŽE, BOLJE i VIŠE naučiti?

Imate hrpu informacija?
Ne znate kako ih poredati?

Mozak - mentalnemape.eu

Naučiti KAKO s MAPAMA je LAKO!

Mind Mapping (mentalne mape) je tehnika koju je 70-ih godina dvadesetog stoljeća utemeljio Tony Buzan.
Predstavlja vrhunski organizacijski alat za razmišljanje.
Tehnika poštuje prirodna načela memoriranja koristeći sposobnosti obiju polovica mozga s naglaskom na uporabi slika, boja i ključnih riječi.
Pomaže pri povezivanju, sistematiziranju, pohranjivanju i prisjećanju informacija.
Mentalne mape razvijaju kreativno razmišljanje, povećavaju koncentraciju i motivaciju.

PREDNOSTI:

Brže, bolje i učinkovitije učenje
Štedi vrijeme
Razvija kreativnost
Pomaže u planiranju poslovanja
Pomaže u izradi prezentacije
Olakšava pamćenje
Daje kompletan pregled situacije
Pomaže u organizaciji poslovanja