Suvremeno prenaglašavanje riječi kao primarnog sredstva informiranja dovelo je do znatnog zanemarivanja vrijednosti slika. Netočno promataranje slika kao nevažnih dovelo je do odbacivanja naših vizualnih sposobnosti.

Vizualizacija

Međutim, slike imaju nemjerljivu važnost jer sažno aktiviraju veliki opseg kortikalnih sposobnosti, osjećaj za boju, oblik, strukturu , a osobito imaginaciju tj., mentalno predočavanje.

Češće i uspješnije nego riječi izazivaju podsjećanje i izazivaju asocijacije, stoga su iznimno važne za olakšavanje učenja i poticanje pamćenja.

Vježbama vizualizacije potiče se razmišljanje u slikovnim asocijacijama i na taj način se lakše pamte znatne količine informacije.

Upravo zato kod izrade mentalnih mapa se naglašava što veća upotreba slika i simbola jer na taj način bolje, brže i učinkovitije upamtimo zadanu materiju.