PROGRAM RADIONICE:

1.DAN – 2,5 SATA
Uvod u učenje
Kako smo do sada učili i pamtili
Kako funkcionira naš mozak
Testovi asocijativnosti i kreativnosti
Kako pamtiti brže, bolje i učinkovitije
Tehnike pamćenja
Uvod u mentalne mape
Mapiranje tema iz različitih područja

2.DAN – 2,5 SATA
Nove tehnike pamćenja
Testovi koncentracije
Simboli za brže pamćenje
Izrada mentalnih mapa tekstova iz različitih područja
Kartice asocijativnosti
Kako dugoročno pohraniti gradivo

3.DAN – 2,5 SATA
Mapiranje školskog gradiva
Ponavljanje tehnika pamćenja
Prezentiranje naučenog
Kviz znanja

Mentalne mape poštuju prirodna načela memoriranja te koriste kortikalne sposobnosti obiju polutki mozga s naglaskom na uporabu slika, boja, ritma i ključnih riječi.

MODUL 1. – Uvod u Mind mapping tehniku

– Tony Buzan – utemeljitelj tehnike Mind mapping 70-ih godina prošlog stoljeća u Engleskoj
– Razvoj kreativnosti – kreativnost je važna u prihvaćanju novih informacija, pohranjivanju i reproduciranju istih u trenutku kada nam je to potrebno. Do sada smo većinom koristili linearne informacije brojke, slova, nizove… Uz pomoć ovih testova razvijamo kreativnu stranu koja će nam biti uvod u svijet mentalnih mapa
– Mozak- koliki je potencijal našeg mozga? Koliko uistinu koristimo naš mozak? Kako se prenose informacije, mentalne vještine lijeve i desne polutke mozga
– Razvoj asocijativnosti- Uz kreativnost, asocijativnost igra vrlo važnu ulogu u prijenosu informacija unutar našeg mozga. Kroz nekoliko testova pokazat ćemo tijek i razvoj asocijacija, te način percipiranja informacija
– Mneomotehnike (tehnike pamćenja) Pamćenje se sastoji iz dva dijela: učvršćivanje nečega u pamćenje i njegova prisjećanja kada nam je to potrebno. Pomažu u pamćenju pojmova i brojeva u bilo kojoj situaciji.

Mnemotehnika pomoću broja i oblika
Mnemotehnika Rimska soba
Mnemotehnika pamćenja imena i lica

– Razlika između linearnog bilježenja i Mind mappinga – Uobičajeni način pohranjivanja podataka  temelji se na linearnom bilježenju, velike količine crno bijele materije prikazane u obliku rečenica, koje se naknadno teško prisjećamo. Kroz Mind mapping tehniku ulazimo u svijet novog načina prikazivanja informacija, građom poput neurona, koje sadrže ključne pojmove, slike, simbole i boje

– Mind mapping – pravila – Mentalne mape vrhunski su organizacijski alat za razmišljanje. Pomažu nam u usvajanju, organizaciji i pohrani onoliko podataka koliko to želimo te da ih raspoređujemo na prirodan način, što nam omogućuje lagan i brz pristup

– CV mentalna mapa – kako napraviti životopis na jedan potpuno novi način
– Mapiranje nepoznatih tekstova – izrada mentalnih mapa od jednostavnijih do složenijih tekstova.
– 3 bitna elementa mentalnih mapa- najvažniji elementi koje svaka mapa mora sadržavati
Mentalne mape poštuju prirodna načela memoriranja te koriste kortikalne sposobnosti obiju polutki mozga s naglaskom na uporabu slika, boja, ritma i ključnih riječi.

MODUL 2. – Primjena Mind mapping tehnike 

– Dodatna pravila Mind mappinga – dodatni elementi koji omogućuju bolji pregled i povezanost pojedinih dijelova unutar mape.
– Mapiranje tekstova i reproduciranje istih

– PDP mapa – kako pronaći i izdvojiti pojmove direktne povezanosti – timski rad
– Rafalne mape – kako učiti mape – omogućuju nam brzinsko ponavljanje određene mape, ako želimo pojedino gradivo dugoročno pohraniti prikazat ćemo određene vremenske intervale u kojima ćemo pojedinu mapu ponoviti
– Prezentacija putem mentalne mape- postalo je jasno da moramo prenijeti informacije na način koji će omogućiti publici da ih razumije i zapamti. Uz pomoć mentalnih mapa tj. ključnih pojmova, slika, simbola i boja prezentaciju možemo učiniti lakšom razumljivijom i interesantnijom.
– Načini prezentacije i izrade mentalne mape putem softwarea – Mind genius, Mind manager i najnoviji interaktivni software IMind map
– Organizacija vremena putem mentalne mape- učinkovit prikaz organizacije dana ili tjedna putem mape s kompletanim pregledom obveza po granama (satima, danima, tjednima…)
– Galerija mentalnih mapa
– Dugoročno pamćenje- u kojem vremenskim intervalima je potrebno ponoviti pojedinu mapu kako bismo dugoročno pohranili zabilježene informacije, rafalne mape će nam uvelike pomoći u tome.

PREDNOSTI:

Bolje, brže i učinkovitije pohranjivanje informacija
Razvijaju kreativnost
Olakšavaju učenje
Daju kompletan pregled situacije

BUSINESS MIND MAPPING

PROGRAM seminara

MODUL 1. – Uvod u Mind mapping tehniku

– Tony Buzan – utemeljitelj tehnike Mind mapping 70-ih godina prošlog stoljeća u Engleskoj
– Razvoj kreativnosti – do sada smo se većinom koristili linearnim informacijama, brojkama, slovima, nizovima… Uz pomoć testova za razvoj kreativnosti razvijamo kreativnu stranu koja će nam biti izvanredan uvod u svijet mentalnih mapu.
– Mozak- koliki je potencijal našeg mozga? Koliko uistinu koristimo naš mozak? Kako se prenose informacije, mentalne vještine lijeve i desne polutke mozga
– Razvoj asocijativnosti- Uz kreativnost, asocijativnost igra vrlo važnu ulogu u prijenosu informacija unutar našeg mozga. Kroz nekoliko testova pokazat ćemo tijek i razvoj asocijacija, te način percipiranja informacija
– Mneomotehnike (tehnike pamćenja) Pamćenje se sastoji iz dva dijela: učvršćivanje nečega u pamćenje i njegova prisjećanja kada nam je to potrebno. Upravo će nam mnemotehnike pomoći u pamćenju pojmova i brojeva u bilo kojoj situaciji

Mnemotehnika pomoću broja i oblika
Mnemotehnika Rimska soba
Mnemotehnika pamćenja imena i lica

– Razlika između linearnog bilježenja i Mind mappinga – Uobičajeni način pohranjivanja podataka temelji se na linearnom bilježenju velike količine crno bijele materije prikazane u obliku rečenica koje se naknadno vrlo teško prisjećamo. Kroz Mind mapping tehniku ulazimo u svijet novog načina prikazivanja informacija, građom poput neurona, koje sadrže ključne pojmove, slike, simbole i boje
– Mind mapping – pravila – Mentalne mape su vrhunski organizacijski alat za razmišljanje. Pomažu nam da usvajamo, organiziramo i pohranjujemo onoliko podataka koliko to želimo te da ih raspoređujemo na prirodan način, što nam omogućuje lagan i brz pristup

-CV mentalna mapa – kako napraviti životopis na jedan potpuno novi način
– Mapiranje nepoznatih tekstova – izrada mentalnih mapa od jednostavnijih do složenijih tekstova.
– 3 bitna elementa mentalnih mapa- najvažniji elementi koje svaka mapa mora sadržavati

MODUL 2. – Primjena Mind mapping tehnike u poslovanju

– Dodatna pravila Mind mappinga – dodatni elementi koji omogućuju bolji pregled i povezanost pojedinih dijelova unutar mape.
– Rješavanje trenutačnih problema u poslovanju – zadatak i mapiranje

Problemi u poslu pojavljuju se u svim oblicima i veličinama. Od kratkorčnih i jednostavnih pa sve do složenih i velikih problema koji mogu uvelike zasmetati razvoju tvrtke. U oba slučaja, nakon identificiranja problema, upravo nam mentalne mape mogu pomoći u pronalaženju puta prema optimalnom rješenju.

Rješavanje dugoročnih problema – primjer, komentari – kako za trenutačne probleme mentalne mape su izvrstan alat u riješavanje i dugoročnih problema, primjerom ćemo pokazati kako uočiti i riješiti problem.
– PDP mapa – kako pronaći i izdvojiti pojmove direktne povezanosti – timski rad
– Rafalne mape – kako učiti mape – omogućuju nam brzinsko ponavljanje određene mape, ako želimo pojedino gradivo dugoročno pohraniti prikazat ćemo određene vremenske intervale u kojima ćemo pojedinu mapu ponoviti
– Prezentacija poslovanja putem mentalne mape- postalo je jasno da moramo prenijeti informacije na način koji će omogućiti publici da ih razumije i zapamti. Uz pomoć mentalnih mapa tj. ključnih pojmova, slika, simbola i boja prezentaciju možemo učiniti lakšom razumljivijom i interesantnijom.
– Načini prezentacije i izrade mentalne mape putem softwarea – Mind genius, Mind manager i najnoviji interaktivni software IMind map
– Organizacija vremena putem mentalne mape- prikaz organizacije dana ili tjedna putem mape gdje imamo kompletan pregled obveza po granama (satima, danima, tjednima…)
– Galerija mentalnih mapa
– Dugoročno pamćenje- u kojem vremenskim intervalima je potrebno ponoviti pojedinu mapu kako bismo dugoročno pohranili zabilježene informacije, rafalne mape će nam uvelike pomoći u tome.

MENTALNE MAPE:

Pomažu u rješavanju problema
Štede vrijeme
Razvijaju kreativnost
Pomažu u planiranju poslovanja
Pomažu u izradi prezentacije
Olakšavaju pamćenje
Daju kompletan pregled situacije
Pomažu u organizaciji poslovanja